Veelgestelde Vragen

Retourneren

1. Binnen 14 dagen

2. Kan ik de bestelling retour sturen?

3. Retouradres

4. Zijn er kosten verbonden aan het retourneren?

Binnen 14 dagen

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of
een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn
is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering
van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan
 de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Als alles in orde is, storten we het bedrag dat je ons voor de producten hebt betaald terug via de betaalmethode die je hebt gebruikt. Echtstudio zal reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug betalen.

U dient de goederen onverwijld,
doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Kan ik de bestelling retour sturen?

Niet helemaal tevreden met je aankoop? Je kunt producten, onder bepaalde voorwaarden, aan ons terugsturen. Kijk hiervoor op de pagina Retouren.

Retouradres

Echtstudio

o.v.v. Echtstudio retouren

Prins Hendrikstraat 99

2405 AH Alphen a/d rijn.

 

Zodra wij je retourzending hebben ontvangen, sturen we je een e-mail ter bevestiging.

 

Als alles in orde is, storten we het bedrag dat je ons voor de producten hebt betaald terug via de betaalmethode die je hebt gebruikt. Echtstudio zal reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug betalen. 

 

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Echtstudio er niet aansprakelijk voor is als retourgestuurde artikelen beschadigen of zoekraken.

 

Wanneer je een artikel onterecht of zonder kopie-factuur of kopie-pakbon terugstuurt, dan komt de betalingsverplichting niet te vervallen.

Zijn er kosten verbonden aan het retourneren?

Echtstudio rekent niets voor het retour sturen van de producten. Uitsluitend de verzend- en verpakkingskosten komen voor jouw rekening.