Echtstudio respecteert de persoonlijke levenssfeer van alle klanten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.